Archiwum aktualności

Przerwa świąteczna

Drodzy klienci! Pragniemy poinformować, że w dniach 24.12 - 28.12 nasze biuro będzie nieczynne! Życzymy udanych Świąt Bożego Narodzenia!   Pozdrawiamy, zespół ATM  ...

Jak założyć spółkę cywilną.

Spółka cywilna to najprostszy sposób prowadzenia spółki osobowej. Potrzebne jest zawarcie umowy spółki i dokonaniu zgłoszeń w urzędach. Spólnikiem może być osoba fizyczna, prawna (spółka z o.o.) a także ułomna spółka prawna (spółka jawna). Wspólników musi łączyć wspólny cel gospodarczy.   Formalności związane z zało...

Zanieś bilans do Urzędu Skarbowego

Od 1 stycznia 2015 roku do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono nowy art. 80b. Na podstawie tego przepisu niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego będzie stanowiło wykroczenie skarbowe i będzie podlegało karze grzywny. Kara grzywny może wynieść od 175 złotych do nawet 35.000 złotych. W praktyce przy zwykłym mandacie karnym będzie to około kilkuset złoty...

Nadzór Głównego Księgowego w Twojej Firmie.

  Nasza oferta skierowana jest do małych i średnich firm, które chcą we własnym zakresie prowadzić księgowość. W strukturze każdej firmy jest zatrudniony księgowy, który prowadzi różnego rodzaju ewidencje: rejestry podatku vat, rozliczenia roczne i sprawozdania finansowe. Prowadzi raporty kasowe i zajmuje się płacami. Jest to ogrom pracy, który wymaga okresowego sprawdz...

Obsługa firm w zakresie BHP

Oferujemy wykonanie usług BHP na zasadzie outsourcingu. W skład naszej oferty wchodzą między innymi:Oferujemy wykonanie usług BHP na zasadzie outsourcingu. W skład naszej oferty wchodzą między innymi:   szkolenia wstępne I okresowe dla wszystkich grup zawodowych, ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, doraźne opracowyw...

Prawa pracowników przy przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

  Istnieje możliwość przejęcia pracowników bez wypłacania ekwiwalentu za urlop.Następuje to w trybie art. 23 pkt1 par.3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.   Trzeba wskazać przyczyny takiego działania. Przyczyną przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest likwidacja dotychczas prowadzonej działalności, powstanie nowego podmiotu gospodarczego, w nowej formie pranej np...

Prawa autorskie - Rozliczamy PIT 2015

  Zgodnie z art.22 ust.9a UPDOF w roku podatkowym łączne 50% kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Zatem w 2015r. roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów wynosi 42.764zł. 50% koszty uzyskania przychodów stosuje się z tytułu: zapłaty twórcy za przeniesie...

Prawa autorskie - Rozliczamy PIT 2015

  Zgodnie z art.22 ust.9a UPDOF w roku podatkowym łączne 50% kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Zatem w 2015r. roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów wynosi 42.764zł. 50% koszty uzyskania przychodów stosuje się z tytułu: zapłaty twórcy za przeniesie...

Zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (spadki i darowizny) są zwolnione z podatku pod m. in. warunkiem zgłoszenia nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się...

500+ Szukaj informacji na pewnych stronach

Program 500+ budzi ogromne zainteresowanie. Pamiętajmy, żeby informacji na jego temat szukć z pewnych stron. Niestety obserwujemy dużą ilość pytań zadawanych na różnych serwisach społecznościowych. Należy zawsze mieć świadomość, że często informacje z takich miejsc mogą być niepełne albo wprowadzające w bląd.  Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi linkami, które s...

Deklaracja PIT-8c

PIT-8c czas na wysyłkę. Przypominamy, że do końca lutego należy wysłać deklarację.   Najważniejsze informacje w pigułce:   Do kiedy: koniec lutego 2016 Czego dotyczy: dochody z innych źródeł oraz dochody giełdowe   Inne źródła kwota wypłacona po śmierci członka funduszu emerytalnego, zasiłek pieniężnych z ubezpieczenia społecznego alimenty stypendia ...

Przedawnienie prawa do urlopu i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

 Wiele wątpliwości budzi problem zaległych urlopów i wypłat ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W niniejszej publikacji przedstawiamy zasady udzielania zaległch urlopów i wypłacania ekwiwalentu.     Prawo do urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za urlop ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od daty wymagalności roszczenia o urlop za dany rok lub za ekwiwalent. Co do r...

Termin wypłaty wynagrodzenia

Dzisiejszy artykuł przedstawia zagadnienie dotyczące ustalenia terminu wynagrodzenia za pracę i rozliczenia się z pracownikiem zgodnie z terminem wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca powinien wskazać pracownikom konkretną datę uregulowania wypłaty.   Zapraszamy do lektury!   Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – wy...

Jak wyliczyć dodatek urlopowy?

Dzisiejszy artykuł przedstawia zagadnienie na temat dodatku urlopowego. Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego reguluje art. 172 kodeksu pracy i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.   Zapraszamy do lektury!   Zgodnie z ...

Badania wstępne nie zawsze są wymagane.

Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej (Dz. U. z 27.11.2014 r. poz. 1662) wprowadziła od 1 kwietnia 2015 r. istotną zmianę w art. 229 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) dotyczącą przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. W dzisiejszym artykule przypominamy czego dotyczyła ta zmiana, która z pewnością przyda się zarówno pracodawcy, j...

Przedsiębiorca to nie agencja detektywistyczna!

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dla wszystkich, którzy nieświadomie wplatali się w nielegalne procedery.   Przedsiębiorcy, którzy odliczyli VAT od transakcji dokonanych nieświadomie z nieistniejącym podmiotem mieli poważne kłopoty. Nie dosyć, że musieli korygować VAT to jeszcze mogli ponieść odpowiedzialność karną za za udział w zorganizowanej przestępczości. Do niedawna ob...

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie to nie dodatkowa pula dni wolnych, ale 4 dni kalendarzowe „wydzielone” z całego wymiaru urlopu pracownika. Nie ma znaczenia tutaj staż pracy. 4 dni urlopu na żądanie może wziąć każdy, kto nabył już prawa urlopowe. Art. 167, §2; i 167, §3; Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym n...

Druk PIT-2 – dlaczego taki ważny?

Zatrudniając pracownika nie może zabraknąć w jego aktach osobowych w części B druku PIT-2. Co to za dokument i dlaczego pracownik musi go wypełniać? Poniżej przedstawimy kilka istotnych informacji na temat tego druku. Zapraszamy do lektury! PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Każdy nowozatrudniony pracownik ma...Zaufali nam

  • Solidarność Szczecin
  • Gmina Stare Czarnowo
  • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii