Aktualności

Druk PIT-2 – dlaczego taki ważny?

Zatrudniając pracownika nie może zabraknąć w jego aktach osobowych w części B druku PIT-2. Co to za dokument i dlaczego pracownik musi go wypełniać? Poniżej przedstawimy kilka istotnych informacji na temat tego druku.

Zapraszamy do lektury!

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Każdy nowozatrudniony pracownik ma obowiązek złożenia oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zastosowania przez pracodawcę ulgi w wysokości 46,33zł do obniżenia podatku.

Jeżeli jednak pracownik jest zatrudniony również w innym zakładzie pracy lub pobiera rentę lub emeryturę taka ulga może być tylko potrącana z jednego tytułu. Należy zrócić na to uwagę i wytłumaczyć nowozatrudnionemu pracownikowi jak powinien być wypełniony ten druk i do czego służą informacje w nim zawarte.

Co w sytuacji kiedy pracownik nie poinformuje nas o w/w zdarzeniach? Źle wypełniony druk PIT-2 spowoduje, iż przy rozliczeniu rocznym np. PIT-37 może dojść do sytuacji, w której to pracownik będzie zmuszony do zapłaty podatku dochodowego, ponieważ ulga podatowa w wysokości 46,33zł miesięcznie może być tylko raz potrącana przez jeden z zakładów pracy – jako właściwy do obliczania i potrącania ulgi i zaliczki na podatek dochodowy.

Taki dokument jest wypełniany tylko raz, przed wypłatą jego pierwszego wynagrodzenia. Jesli jednak wystąpią jakiekolwiek zmiany, które mogą mieć wpływ na to, że zakład pracy ma nie potrącać ulgi podatkowej, należy powiadomić niezłowcznie o tym fakcie pracodawcę.

 

Zespół ATM

  • 18.04.2016, 09:57:01


Zaufali nam

  • Solidarność Szczecin
  • Gmina Stare Czarnowo
  • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii