Aktualności

Zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (spadki i darowizny) są zwolnione z podatku pod m. in. warunkiem zgłoszenia nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Drukiem właściwym jest w takim wypadku SD-Z2.

Jeżeli nie sporządzimy deklaracji w ciągu 6 miesięcy będziemy musieli zapłacić podatek wg obowiązującej stawki 3% 5% lub 7%. Tylko złożenie zgłoszenia SD-Z2 w terminie jest warunkiem skorzystania ze zwolnienia. Po tym terminie tracimy prawo do zwolnienia od podatku.

Dodatkowo jeżeli fakt zaistnienia darowizny ujawniony zostanie w trakcie kontroli skarbowej, będziemy musieli zapłacić podatek wg stawki 20%.

 

Formularz do pobrania: 

ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

 Zespół ATM

  • 04.04.2016, 13:05:33


Zaufali nam

  • Solidarność Szczecin
  • Gmina Stare Czarnowo
  • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii