Aktualności

Przedawnienie prawa do urlopu i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

 Wiele wątpliwości budzi problem zaległych urlopów i wypłat ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W niniejszej publikacji przedstawiamy zasady udzielania zaległch urlopów i wypłacania ekwiwalentu.

 

 

Prawo do urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za urlop ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od daty wymagalności roszczenia o urlop za dany rok lub za ekwiwalent. Co do rozpoczęcia biegu okresu przedawnienia urlopu wypoczynkowego następuje z ostatnim dniem roku kalendarzowego, za który przysługuje urlop. Jeżeli termin wykorzystania urlopu za dany rok uległ przesunięciu na następny rok kalendarzowy, co jest dopuszczalne na podstawie art. 168 Kodeksu Pracy i często zdarza sę w praktyce, granicznym terminem rozpoczęcia biegu przedawnienia jest ostatni dzień września roku nastepnego. Można więc przyjąć, że bieg przedawnienia prawa do urlopu za dany rok rozpoczyna się najpóźniej 30 września roku następnego.

Uwaga: Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok powoduje również przedawnienie prawa do ekwiwalentu za ten urlop.

 

Wyjaśnijmy to na przykładzie:

Jeżeli pracownik ma zaległy urlop za 2014 rok w wysokości 10 dni to musi go wykorzystać do 30 września 2015r. Trzyletni okres przedawnienia rozpocznie się 1 października 2015r. a zakończy 30 września 2018r.

 

Poniższa tabela przedstawia terminy udzielania zaległego urlopu i terminy przedawnienia urlopów:

 

Urlop wypoczynkowy

za dany rok

Termin udzielenia zaległego urlopu

Termin przedawnienia

urlopu

2011r.

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

30 września 2012r.

30 września 2013r.

30 września 2014r.

30 września 2015r.

30 września 2016r.

30 września 2017r.

z upływem 30 września 2015r.

z upływem 30 września 2016r. z upływem 30 września 2017r.

z upływem 30 września 2018r.

z upływem 30 września 2018r.

z upływem 30 września 2019r.

 

Zespół ATM

  • 18.04.2016, 09:58:58


Zaufali nam

  • Solidarność Szczecin
  • Gmina Stare Czarnowo
  • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii