Aktualności

Badania wstępne nie zawsze są wymagane.

Ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej (Dz. U. z 27.11.2014 r. poz. 1662) wprowadziła od 1 kwietnia 2015 r. istotną zmianę w art. 229 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) dotyczącą przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników.
W dzisiejszym artykule przypominamy czego dotyczyła ta zmiana, która z pewnością przyda się zarówno pracodawcy, jak i kandydatowi do pracy.


Zmiana w przepisach mówi, że wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1. Przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2. Przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Dokumentami niezbędnymi do ustalenia stopnia zbieżności starych i nowych warunków pracy będzie aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego zakładu pracy oraz skierowanie na badania lekarskie. Oba te dokumenty powinien przedłożyć pracownik w nowym zakładzie pracy. W związku, z tym należy pamiętać, iż wysyłając pracownika na badania lekarskie należy mu przekazaś 2 sztuki skierowań na te badania. Jedno ze skierowań powinien zatrzymać u siebie w przypadku kolejnego zatrudnienia na to samo stanowisko i przedstawić u kolejnego pracodawcy ( warunek: nowe zatrudnienie w ciagu 30 dni po rozwiązaniu lub wygasnięciu poprzedniego stosunku pracy)
Koszty badań ponosi zawsze pracodawca i to on kieruje pracownika na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.

 

Zespół ATM

  • 18.04.2016, 09:57:33


Zaufali nam

  • Solidarność Szczecin
  • Gmina Stare Czarnowo
  • obórbka fotografii, responsywne strony internetowe, responsive web design, projektowanie stron internetowych Szczecin, grafika, obróbka zdjęć, naprawa fotografii, naprawa starych zdjęć, koloryzacja i naprawa straych fotografii